Veelgestelde vragen

Waarom is het raadzaam mijn halfjaarlijkse controle te combineren met een preventieafspraak?

Als tandplak langere tijd aanwezig blijft op het tandoppervlak kan het verkalken en hard worden. Dit wordt tandsteen genoemd. Tandsteen ontstaat vooral vlak onder het tandvlees en achter en tussen je tanden. Dit zijn namelijk de plekken die vaak worden vergeten tijdens het tandenpoetsen. Tandsteen kan niet meer verwijderd worden door goed te poetsen en dient professioneel te worden weggehaald.

Als er eenmaal tandsteen is gevormd, kan dit weggehaald worden door een mondhygiënist of preventieassistent. Tandsteen verwijderen kan op twee manieren: met behulp van een haakje – waarbij het tandsteen wordt weggekrabd –  of met een apparaat dat ultrasone trillingen geeft. De trillingen zorgen ervoor dat het tandsteen los trilt.

Na afloop van de behandeling kunnen je tanden gepolijst worden. Het polijsten gebeurt met een borsteltje in combinatie met een polijstpasta. Deze polijstpasta wordt op je tanden aangebracht en vervolgens worden de tanden met het borsteltje gepolijst.

Door het verwijderen van tandsteen wordt een van de oorzaken van tandvleesontsteking  aangepakt.  Als je er na de gebitsreiniging een goede mondhygiëne op na houdt, kan het tandvlees zich weer herstellen. Door polijsten kan ongewenste aanslag worden verwijderd en de esthetiek hersteld.

Tandsteen kan op den duur problemen aan het tandvlees veroorzaken. Het is daarom van belang dat tandsteen wordt verwijderd. Nog beter is het om tandsteen te voorkomen. Poets daarom minstens twee maal per dag je tanden met een fluoride tandpasta en reinig indien dat aan je is geadviseerd ook de ruimte tussen je tanden.

Tandsteen kun je niet zelf weghalen en moet professioneel worden verwijderd door de tandarts, mondhygiënist of preventieassistente.

Je tandarts, mondhygiënist of preventieassistente  adviseert je op het gebied van preventie, welke gebitsreiniging het meest geschikt zijn voor je persoonlijke situatie.

Waarom worden er door de Tandarts periodiek röntgenfoto gemaakt zonder dat ik klachten heb?

In sommige gevallen kan de tandarts de conditie van het gebit niet met het blote oog zien. Daarom maakt hij gebruik van röntgenfoto’s. Op deze manier kan hij onder andere de stand van wortels van tanden en kiezen en de gezondheid van het kaakbot bekijken en onderzoeken op gaatjes.

Röntgenfoto’s zijn foto’s die met behulp van röntgenstraling worden gemaakt. Röntgengolven dringen in meer of mindere mate door delen van het menselijk lichaam, zoals botten en spieren. Daarom kunnen röntgenfoto’s worden gebruikt om een beeld te krijgen van de inwendige bouw van het menselijk lichaam.

Voor het maken van een röntgenfoto richt de tandarts het apparaat op het te fotograferen deel van uw gebit. Vervolgens wordt het apparaat kort ingeschakeld en komt er röntgenstraling uit het apparaat. De straling wordt opgevangen door de röntgenfoto. Afhankelijke van de doordringbaarheid van het weefsel kleurt de foto zwarter.

Ook een mondhygiënist kan röntgenfoto’s maken in opdracht van en onder toezicht van de tandarts.

Een röntgenfoto geeft extra informatie over de tanden en het kaakbot die met het blote oog niet wordt verkregen. Hiermee kan de tandarts een keuze maken tussen de noodzaak tot behandelen of zo mogelijk het volgen van het ziekteproces (monitoren). Dit verkleint de kans op ongewenste schade door een voortschrijdend ziekteproces (bijvoorbeeld tandbederf of verlies aan botweefsel) of onnodige behandeling.

De tandarts onderzoekt de mond met een spiegeltje en een sonde (dit is het ‘haakje’). Hiermee kan de tandarts echter alleen de buitenkant van de tanden en kiezen en het tandvlees zien. Soms is het nodig om ook ‘in’ de kiezen en het kaakbot te kijken. Bijvoorbeeld omdat de tandarts vermoedt dat er gaatjes onder een vulling of kroon zitten. Maar ook om te controleren of een implantaat goed zit of dat een wortelkanaalbehandeling goed verloopt of geslaagd is.
Ook kan de tandarts zien of alle tanden en kiezen – die bij kinderen nog moeten doorbreken – aanwezig zijn. Verder worden röntgenfoto’s gebruikt om de stand van de wortels van tanden en kiezen te bekijken, hoe de gezondheid van het kaakbot is en of er eventueel resten van tandwortels zijn achtergebleven in de kaak.
Bekijk de actuele tarieven voor röntgenfoto’s.

Iedereen staat dagelijks bloot aan achtergrondstraling uit bijvoorbeeld de aardbodem en het heelal. De hoeveelheid straling waaraan we worden blootgesteld verschilt per gebied. In Nederland ontvangen we minder straling dan in bijvoorbeeld hooggelegen en bergachtige oorden. Bij het maken van röntgenfoto’s bij de tandarts wordt een minimale hoeveelheid straling gebruikt. Hierdoor is de kans op nadelige gevolgen voor de gezondheid gering. De hoeveelheid straling is bijvoorbeeld te vergelijken met de hoeveelheid straling die u oploopt tijdens een wintersportvakantie van 14 dagen. Uiteraard moet bij straling, hoe gering ook, ieder keer het nut van de röntgenfoto afgewogen worden tegen de risico’s van bestralen. De kans bestaat dan namelijk dat een ontsteking of een andere tandheelkundige afwijking niet of te laat ontdekt wordt.
Meer informatie over de risico’s

In de tandheelkunde worden alleen röntgenfoto’s gemaakt van het gebit of de kaak. De straling zal dus niet in de buurt komen van het ongeboren kind. Om deze reden kunnen tandheelkundige röntgenfoto’s tijdens de zwangerschap in principe zonder bezwaar worden gemaakt. Als je tandarts bekend is met je zwangerschap zal hij echter alleen in de hoogst noodzakelijke gevallen foto’s maken.

Als bij mondonderzoek of bij screening voor tandbederf blijkt dat extra informatie gewenst of noodzakelijk is, maakt de tandarts een röntgenfoto. Er is geen alternatief voor deze behandeling.

Waarom word ik twee keer per jaar op controle bij de Tandarts verwacht?

Tijdens een periodieke controle onderzoekt de tandarts méér dan alleen je tanden en kiezen. Dus ook als je een kunstgebit draagt is het belangrijk om halfjaarlijks naar de tandarts te gaan.

Tijdens een periodieke onderzoek controleert de tandarts je tanden en kiezen op gaatjes en hij bekijkt of vullingen en kronen nog goed aansluiten. Hij meet ook de conditie van je tandvlees en bestudeert je tong, lippen en (wang)slijmvliezen op eventuele afwijkingen. Onder vullingen of kronen en tussen je tanden kijken lukt niet zonder röntgenfoto’s. Als er een behandeling nodig is, dan volgt er meestal een nieuwe afspraak. De tandarts kan je ook verwijzen naar een preventie-assistent, mondhygiënist of collega-tandarts.

Soms is het nodig om naast een periodiek onderzoek ook foto’s te maken of dat er tandsteen verwijderd moet worden. Bekijk de voorbeeldrekening van een controle. De periodieke controle zit voor volwassenen niet in de basisverzekering. Vergoeding van de kosten komt uit de aanvullende tandartsverzekering.

Voor kinderen tot 18 jaar zitten de kosten voor een periodieke controle in de basisverzekering.

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een tandwortelvervanger, die in het kaakbot wordt geplaatst tijdens een kleine chirurgische ingreep. Vaak gebeurt dat onder lokale verdoving. De meeste implantaten zien er uit als een schroef en zijn gemaakt van titanium, zirkonium of een combinatie van deze materialen. Het implantaat is een sterke basis voor een implantaatkroon, implantaatbrug of kunst(klik)gebit.

Als je een tand of kies mist, of als meerdere tanden of kiezen ontbreken in je mond, kan implantologie een passende behandeling zijn. Bij het ontbreken van een enkel element wordt doorgaans 1 implantaat geplaatst. Na een zogenoemde ‘bot ingroeiperiode’ wordt er een kroon op geplaatst, een implantaatkroon.

Als er meerdere tanden/kiezen naast elkaar ontbreken, kan implantologie worden gebruikt om een utneembaar klikframe te verankeren. Maar er kunnen ook meerdere implantaten worden geplaatst, waarop een implantaatbrug wordt geplaatst. Die zit net als een implantaatkroon vast in je mond en functioneert zoals normale tanden of kiezen.

Heb je een kunstgebit en is er weinig houvast in je kaak waardoor het kunstgebit loskomt met het kauwen, dan kunnen 2, 4 of 6 implantaten worden geplaatst. Daarna wordt een volledige kunstgebit gemaakt dat vastklikt op de implantaten. Zo’n klikgebit is net als een klikframe uitneembaar, zodat je het dagelijks goed kunt reinigen.

Voorafgaand aan het plaatsen van implantaten dient een uitvoerig tandheelkundig onderzoek plaats te vinden door de implantoloog. Bij implantologische behandeling is de medische – en tandheelkundige gezondheid namelijk van invloed op het succes van de behandeling. In zo’n vooronderzoek worden onder andere door middel van visuele inspectie en aanvullend röntgenonderzoek de botkwaliteit en de botkwantiteit beoordeeld. Dit wordt gedaan nadat de kies of tand is getrokken, maar bij voorkeur is de desbetreffende kies of tand nog aanwezig.

Een implantaat kan in uitzonderlijke gevallen direct worden geplaatst, na het trekken van de tandwortel. Vaak wordt een tand of kies eerst getrokken en wordt 8-12 weken de botgenezing afgewacht, voordat het implantaat wordt geplaatst. Als een tand of kies al een lange tijd ontbreekt, kan er onvoldoende kaakbot aanwezig zijn om een implantaat te verankeren/te plaatsen. Meestal kan er met een  extra behandeling nieuw bot worden geplaatst. Dit kan kunstbot zijn of eigen bot, bijvoorbeeld uit je bekkenkam of elders uit je kaak. Na 4-12 maanden, afhankelijk van de situatie en genezing, kan het implantaat worden geplaatst.

Tijdens de behandeling wordt onder plaatselijke verdoving het implantaat in het kaakbot geplaatst. In de daaropvolgende 2 tot 6 maanden hecht het kaakbot zich aan het implantaat. Daarna kan de kroon, brug of het klikgebit worden gemaakt.

Een implantaat wordt in 1 of in 2 fasen geplaatst. Bij 1 fase is het afdekschroefje (healing abutment) zichtbaar boven het tandvlees. Bij 2 fase wordt het implantaat geplaatst en wordt het tandvlees weer over het implantaat gelegd. Als het implantaat is ingegroeid, wordt er een klein sneetje in het tandvlees gezet en dan wordt het healing abutment geplaatst.

Het plaatsen van implantaten en de constructie op de implantaten worden (deels) vergoed vanuit je aanvullende tandartsverzekering,  indien je die hebt afgesloten.

De kosten zijn afhankelijk van de omvang van de behandeling. Vraag de implantoloog naar de behandelopties en een begroting. Bekijk hier een voorbeeldbegroting voor een eenvoudige implantaatbehandeling.

Er zijn uitzonderlijke situaties, waarbij implantologie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wil je daar aanspraak op maken dan zal je behandelaar een aanvraag indienen je de zorgverzekeraar. Die beoordeelt of je in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de basisverzekering.

Zorg voor jongeren tot 18 jaar

Als je voor je 18e u voor een voortand verliest door een ongeval of indien een of meer ontbrekende, blijvende snij- of hoektanden niet zijn aangelegd, wordt implantologie vergoed vanuit de basisverzekering. Bij verlies door een ongeval voor het 18e levensjaar doet de implantoloog een aanvraag; de behandeling kan worden uitgesteld tot het 22ste levensjaar.

Volwassenen zorg

Indien er sprake is van een ernstig geslonken tandeloze kaak kan een klikgebit deels worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Voor een klikgebit geldt de volgende wettelijke eigen bijdrage:

  • Voor een klikgebit in de onderkaak is de eigen bijdrage 10% voor de mesostructuur (steg, drukknoppen of magneten) en het klikgebit
  • Voor een klikgebit in de bovenkaak is de eigen bijdrage 8% voor de mesostructuur (steg, drukknoppen of magneten) en het klikgebit
  • Voor een tegelijkertijd vervaardigd klikgebit in de ene kaak en kunstgebit in de andere kaak (code J50) is de eigen bijdrage 17%

Is je eigen risico in dat jaar nog niet gebruikt dan wordt dat eerst aangesproken.

De kans dat een implantaat goed vastgroeit is zeer groot. Goed tandheelkundig onderzoek door je behandlaar voorafgaand aan de behandeling, maakt kans op complicaties of mislukkingen minimaal. Toch kan er direct na het plaatsen van een implantaat tijdelijk ongemak zijn in de vorm van napijn of zwelling. Ook komt het een enkele keer voor dat een implantaat niet vastgroeit met het kaakbot. Dan moet het worden verwijderd. De kans hierop wordt groter als je rookt.

Wat is een wortelkanaalbehandeling?

Je tand of kies kan ontstoken raken door tandbederf, een lekkende vulling of door bijvoorbeeld een val. Gevoeligheid met warm en koud, een dikke wang of hevige kiespijn kunnen signalen zijn van een ontsteking. Ook kan het zijn dat je (nog) geen klachten hebt. Je tandarts komt er dan achter bij het maken van een controlefoto of tijdens het vullen van je kies.

Eerst wordt er een foto gemaakt om te kijken hoe de wortels lopen en krijg je een verdoving. Dan plaatst de tandarts een cofferdam, ook wel rubberdam genoemd. Dit is een rubberen lapje die de kies isoleert zodat de tandarts een ‘schoon’ werkgebied heeft. De tandarts boort de kies op het kauwvlak open en haalt met vijltjes het ontstoken weefsel en de zenuw uit het kanaal. Met desinfecterend middel wordt de kies gespoeld. De schoongemaakte kanalen vult de tandarts op met rubberen stiftjes en hij sluit de kies weer af met een vulling. Vaak wordt de behandeling in 2 afspraken gepland. Het opvullen van de kanalen en het vullen van de kies gebeurd dan op de tweede afspraak. De kies krijgt dan na de eerste behandeling een tijdelijke vulling.

Wat de kosten voor een wortelkanaalbehandeling zijn kan variëren door bijvoorbeeld het aantal kanalen van de kies en de moeilijkheidsgraad van de behandeling. Hier vind je een voorbeeldrekening. Vraag je tandarts altijd om de behandelopties en de kostenbegroting.

Een wortelkanaalbehandeling zit voor volwassenen niet in het basispakket. Vergoeding van (een deel van) de kosten komt uit je aanvullende tandartsverzekering.

Een wortelkanaalbehandeling is niet zonder risico’s. Tijdens de behandeling kan er een complicatie optreden. Een vijltje kan afbreken en achterblijven in de wortelpunt, of een vijltje volgt de vorm van het kanaal niet en perforeert de wortel. Het kan nodig zijn om een kroon te plaatsen als de kies ernstig verzwakt is.

Na de behandeling kan je last hebben van napijn. Na een paar dagen moet dit minder worden. Gaan de klachten niet over of is de pijn hevig, neem dan contact op met je tandarts.

Wat is Gewoon Gaaf?

Logo Gewoon Gaaf

Gewoon Gaaf is een cariëspreventiemethode voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders/verzorgers. De preventiemethode laat ouder en kind inzien wat de eigen invloed is op het ontstaan en vooral het voorkomen van cariës. Wie goed zijn tanden poetst en er een verstandig consumptiepatroon op nahoudt, kan zijn gebit gewoon gaaf houden!

Vanaf het doorbreken van het eerste tandje is het belangrijk je kind al mee te nemen naar de tandarts.

De tandarts, mondhygiënist of preventieassistent  geven niet alleen tips hoe je het beste het kindergebit kan poetsen, maar je krijgt ook voorlichting over het effect van eten en (fruit)sapjes op tanden en kiezen, zodat je gaatjes bij je kind leert voorkomen.

Uiteraard voert je tandarts ook meteen een algemene controle van het mondje uit. Zo kunnen eventuele afwijkingen vroegtijdig worden gesignaleerd. Consultatiebureaus adviseren ook om vanaf het doorbreken van het eerste tandje naar de tandarts te gaan. Zo kunnen mondverzorgers preventie vroeg inzetten en samen met ouders de kindermond gezond houden.

En hoe eerder je je kind meeneemt, hoe sneller het zal wennen aan een bezoekje aan de tandarts. Jong geleerd, is oud gedaan!

We hebben nog veel meer tips voor een gezonde kindermond. Want een gezonde mond is kinderspel!

Waar kan ik met spoedeisende klachten terecht in de avonden en weekenden?

Belt u direct de praktijk bij een spoedgeval of ernstige pijnklacht. Als we gesloten zijn, kunt u ons keuzemenu volgen. U hoort dan de instructie hoe u in contact komt met de Spoeddienst.

De spoed- en weekenddienst voor de regio Apeldoorn-Vaassen-Deventer is centraal ingericht door Dental365. Zij zijn gespecialiseerd in spoedzorg en hebben 24/7 een team van gespecialiseerde spoedtandartsen voor u klaar staan.

De centrale spoed- en weekenddienst Dental 365 is bereikbaar op 085-0189466.

LET OP: Vanaf september 2022 vinden de spoedbehandelingen door Dental365 plaats in hun praktijk te Apeldoorn, tot die tijd gaat u voor spoedbehandelingen naar hun locatie in Deventer.

Kijk op de website van Dental365 voor alle informatie.

Onderwerpen

Werkwijze

Hoe werkt het voor procedure bij jullie? Wat is jullie werkwijze?

Mondzorg

Kan je ook te vaak je tanden poetsen?
Welke tandenpasta is het beste?

Esthethiek

Is bleken gevaarlijk voor de tanden?
Waar kan ik mijn tanden laten bleken?
Welke bleekmethoden zijn er?

Implantologie

Wat is een implantaat?
Wanneer is een implantaat nodig?
Doet het plaatsen pijn?

Geld

Mag ik de betaling uitstellen?
Moet een tandarts een rekening sturen?

Wortelkanaalbehandeling

Er is tijdens de behandeling een
vijltje afgebroken. Wat moet ik doen?

Afspraak maken

Hoevaak zijn de controle afspraken?
Kan ik een afspraak annuleren?

Contact

Moet ik belkosten betalen?
Zijn jullie met kerst open?

Schrijf je nu in bij onze praktijk!