Heeft u een klacht

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat uw behandeling niet is verlopen zoals u zich deze had voorgesteld.

U kunt uw ongenoegen schriftelijk bij ons melden. In de meeste gevallen zal er een gesprek plaats vinden tussen u en uw behandelaar.

Informatiepunt en klachtenregeling

Als u behoefte heeft aan, een derde neutrale partij, dan kunt u telefonisch informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Levert ook dit geen bevredigende oplossing? Dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling. Meer hierover vindt u op https://www.knmt.nl/home

Andere vragen of iets niet duidelijk?