Klachten

Mocht u vinden dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Laat het ons dan weten.

Uw tandarts of implantoloog legt u graag uit waarom iets op een bepaalde manier gebeurd is. Samen zoeken we dan naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komt u er bij ons niet uit, dan kunt u telefonisch informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Levert ook dit geen bevredigende oplossing? Dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling. Meer hierover vindt u op https://www.knmt.nl/home

Andere vragen of iets niet duidelijk?