Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Kwaliteit vinden we van groot belang. Dat uit zich in de inkoop van de beste materialen en goede nazorg. Maar vooral ook in de behandeling. Tandartsbehandelingen worden bij ons door tandartsen verricht; implantologie uitsluitend door een gekwalificeerd implantoloog. Ook zijn wij aangesloten bij het kwaliteitsregister tandartsen KRT, het kwaliteitsregister mondhygiënisten KRM en bij de beroepsvereniging voor officieel geregistreerde implantologen NVOI.

Internationaal onderzoek

In onze behandelingen passen we de laatste technieken toe. Niet voor niets is onze praktijk betrokken bij internationaal, wetenschappelijk onderzoek van universiteiten uit Groningen, Balwyn, Los Angeles, Londen en Göteborg. 

Medisch netwerk

Lokaal en regionaal onderhouden we uitstekende contacten met medisch specialisten, zodat lijnen kort zijn. De tandprothetische prakijk van Van de Heg/Van Woudenberg is aan ons pand verbonden. Waar nodig kan direct overleg plaatsvinden

 

ISO 9001 certificaat

Tandartspraktijk de mondhoek is per 30 augustus 2016 ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001 is een kwaliteitssysteem waarbij vaste procedures en werkinstructies duidelijkheid geven in de organisatie.

Wat betekent dit voor u als patiënt?

Meetbare en transparante kwaliteit op bedrijfsmatig en tandheelkundig niveau

• Alles is protocollair vastgelegd, zoals strikte hygiëne protocollen

• Uw garantie voor een zorgeloze ervaring

• Deskundig en vriendelijk personeel

• U wordt snel geholpen aan de telefoon

• Structurele verbetering door evaluatie van de kwaliteit (o.a. patiëntenenquêtes)

• Kwaliteitsjaarverslag

• Jaarlijks een externe toetsing

Het ISO 9001 certificaat halen is niet eenvoudig, maar het certificaat behouden is minstens zo’n grote uitdaging. Wij blijven dan ook onverminderd werken aan de kwaliteit van de dienstverlening, zodat het certificaat behouden blijft en, nog veel belangrijker, onze patiënten ook in de toekomst tevreden blijven.