Kwaliteitszorg

 

 

Ook tijdens de huidige coronacrisis zorgen wij ervoor dat u gewoon veilig naar onze praktijk kunt komen voor uw geplande behandeling. Wij hebben alle nodige maatregelen getroffen om de veiligheid van u als patiënt en onze collega's te waarborgen zoals u dit van ons mag verwachten. Uiteraard verwachten wij van u ook een bijdrage hierin, want alleen samen krijgen we corona onder controle. Dus houd u aan onderstaande richtlijnen, volg de aanwijzingen van het personeel op en houd rekening met elkaar in deze lastige tijd.  

Lees onderstaande aandachtpunten aandachtig door voordat u naar onze praktijk komt:

 

  • Houd u aan de algemeen geldende coronamaatregelen --> Blijf thuis met klachten (zeg uw geplande afspraak af), houd 1,5 meter afstand (de praktijk is hierop ingericht), was vaak uw handen & hoest en nies in uw elleboog
  • Kom alleen naar uw afspraak, 1 ouder/begeleider bij een kind is uiteraard toegestaan. Is er om een andere reden begeleiding nodig bespreek dit dan telefonisch voorafgaand aan uw afspraak
  • Kom maximaal 5 minuten voor aanvang van uw afspraak binnen, dit om het aantal wachtenden te beperken
  • Desinfecteer uw handen met handalcohol aan de zuil bij binnenkomst
  • Wij verzoeken u dringend een mondkapje te dragen in onze praktijk, mocht u er geen hebben dan stellen wij er voor u 1 beschikbaar
  • Zorg voorafgaand aan uw bezoek dat de tanden gepoetst zijn, i.v.m. hygiëne is dit tijdelijk niet mogelijk in onze poetshoek
  • Meld u zich aan bij onze receptie, het digitale aanmeldscherm is tijdelijk buiten gebruik i.v.m. hygiëne
  • Onze collega van de receptie zal u (wederom) een aantal vragen stellen over uw gezondheidstoestand om u vervolgens aan te melden bij de behandelaar waar u de afspraak heeft staan
  • Voorafgaand aan uw behandeling in de behandelkamer wordt u verzocht 1 minuut te spoelen met 1% waterstofperoxide

 

Wanneer iedereen zich aan de regels houdt zorgen we samen voor veiligheid binnen onze praktijk. Uitstel van behandeling is niet goed voor uw mondgezondheid. We doen er dan ook alles aan om alle afspraken snel te plannen. U zult begrijpen dat er door de coronacrisis achterstanden zijn ontstaan door alle uitgestelde afspraken, hierdoor kan het zijn dat u niet zo snel voor een behandeling terecht kunt als u van ons gewend bent. Ook kan het voorkomen dat de geplande behandeling uitgevoerd wordt door een andere behandelaar dan u gewend bent. We vragen hiervoor uw begrip.

Kwaliteit vinden we van groot belang. Tandartsbehandelingen worden bij ons door tandartsen verricht; implantologie uitsluitend door een gekwalificeerd implantoloog. Wij zijn aangesloten bij het kwaliteitsregister tandartsen KRT, het kwaliteitsregister mondhygiënisten KRM en bij de beroepsvereniging voor officieel geregistreerde implantologen NVOI. Tevens hebben wij een ISO 9001 kwaliteitscertificaat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kwaliteitszorg

Kwaliteit vinden we van groot belang. Dat uit zich in de inkoop van de beste materialen en goede nazorg. Maar vooral ook in de behandeling. Tandartsbehandelingen worden bij ons door tandartsen verricht; implantologie uitsluitend door een gekwalificeerd implantoloog. Ook zijn wij aangesloten bij het kwaliteitsregister tandartsen KRT, het kwaliteitsregister mondhygiënisten KRM en bij de beroepsvereniging voor officieel geregistreerde implantologen NVOI.

Internationaal onderzoek

In onze behandelingen passen we de laatste technieken toe. Niet voor niets is onze praktijk betrokken bij internationaal, wetenschappelijk onderzoek van universiteiten uit Groningen, Balwyn, Los Angeles, Londen en Göteborg. 

Medisch netwerk

Lokaal en regionaal onderhouden we uitstekende contacten met medisch specialisten, zodat lijnen kort zijn. De tandprothetische prakijk van Van de Heg/Van Woudenberg is aan ons pand verbonden. Waar nodig kan direct overleg plaatsvinden

 

ISO 9001 certificaat

Tandartspraktijk de mondhoek is per 30 augustus 2016 ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001 is een kwaliteitssysteem waarbij vaste procedures en werkinstructies duidelijkheid geven in de organisatie.

Wat betekent dit voor u als patiënt?

Meetbare en transparante kwaliteit op bedrijfsmatig en tandheelkundig niveau

• Alles is protocollair vastgelegd, zoals strikte hygiëne protocollen

• Uw garantie voor een zorgeloze ervaring

• Deskundig en vriendelijk personeel

• U wordt snel geholpen aan de telefoon

• Structurele verbetering door evaluatie van de kwaliteit (o.a. patiëntenenquêtes)

• Kwaliteitsjaarverslag

• Jaarlijks een externe toetsing

Het ISO 9001 certificaat halen is niet eenvoudig, maar het certificaat behouden is minstens zo’n grote uitdaging. Wij blijven dan ook onverminderd werken aan de kwaliteit van de dienstverlening, zodat het certificaat behouden blijft en, nog veel belangrijker, onze patiënten ook in de toekomst tevreden blijven.